Severni in Južni Lunin vozel

Lunina vozla sta matematični točki v rojstni karti. Vsi planeti imajo vozle, vendar v astrologiji upoštevamo le Lunina, ki kažeta na našo pot razvoja. Južni Lunin vozel kaže področje, kjer se počutimo domače in zato od tam težko gremo. Tam lahko obsedimo ali obležimo in se ne podamo na trnovo pot, ki nam je namenjena. Severni Lunin vozel pa je tisti magnet, ki nas privablja. Če se mu upiramo, potem iz našega življenja ne naredimo nič. Če pa se prepustimo in začnemo pluti z valovi, se pomikamo vse bližje temu življenjskemu poslanstvu.

Severni Lunin vozel kaže na našo pot, po kateri moramo iti, da se kot osebnost čim bolje razvijemo. Govori o tem, kakšni bi morali biti. Imenujemo ga tudi Zmajeva glava. Predstavlja mesto dobitkov, povečevanja in samozaupanja. Predstavlja tisti del v zodiaku, kjer lahko dobivamo, zmagamo. Kaže smer prihodnosti, napredek v našem življenju, smer, v katero je dobro, da se razvijemo. Zakaj tako? Predstavljajte si, da so na zmajevi glavi tudi usta, skozi katera vsrkava hrano, ki predstavlja predvsem novo znanje, nove izkušnje, nove sposobnosti in vse drugo novo v življenju. Z vsem novim se človek razvija in posledično postaja vse bolj prepričan vase, postaja samozavestnejši, uspešnejši, kar slej ko prej prinese dobitke na materialnem in duhovnem nivoju.

Južni Lunin vozel je Zmajev rep. Prestavlja mesto izgube, zmanjševanja in neznanja. Kaže smer v preteklosti in preživete izkušnje. Tu hitro najdemo rešitve, a je za nas bolje, da se razvijamo v smeri, ki jo kaže Severni Lunin vozel. Skozi slednjega smo prejeli mnogo novega in če želimo prejeti še več, moramo narediti prostor zanj. Zato v Južnem Luninem vozlu odvržemo vse, kar je že preživeto, prečistimo zamisli, izkušnje, spustimo jih iz svojega življenja, Severni pa govori o tem, kakšni bi morali biti.

Comments are closed.